Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "De Warhafftige Hystorie, van dem Christlicken vnde saligen affscheide, Herrnn Christiani III. ... Königes tho Dennemarken, etc. ... yn eyn Ledt vorvatet Dörch M. A. Meyer"

See other formats


Early European Books, Copyright © 201 2 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of The Royal Library, Copenhagen. 

LN bis 83 [35,-166 8°] 
Early European Books, Copyright © 201 2 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of The Royal Library, Copenhagen. 

LN bis 83 [35,-166 8°] 
Early European Books, Copyright © 201 2 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of The Royal Library, Copenhagen. 

LN bis 83 [35,-166 8 ] t>an t>em Cbtfft* 

licttn tmfcc falgm AffTcbct&r/ Ismut 

Cf?i»f*?<*nt HI. Veo £ofltfen tmt> alfct« 
(CRiifHtcfpcn Ifcom'tigce tgo ©cnncmar* 

Fcn/t c, vp tut tSttfa/fn «jn&.cvt vomittt/ 
fcordi Ml, a. ttTcfcr. 
Ct)cff>t(|{n/na 8ft melotlf/ ran cent ol&cn Kin<n» 
EC tt>e ?>■ npcft.mriV / fc tatn f £ noma/ 5* ibs Kd ff rt>fg« |J«t«t/»nt>5<»t ft iiifia.'.tU t t6 
fftitn ticmr, Vne M lilllpgcw wtr& " u-ed-gc tit , 
ftt »«bntrt,fliiihtfft (Jdityngc rmitp. VEemc Cere* 
rt tf 'ttygcn waecn ire*gct(tpct/vct Ptm xn ccltidrV/ 
rtftC fomen rom fate, vn© tcnttttn fn j«h Famsti?/ 
»«HMfc bet>b«Jt r)T4jH4) vet fief g;«?(»:n)c«. 
Early European Books, Copyright© 20 1 2 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of The Royal Library, Copenhagen. 

LN bis 83 [35,-166 8°] 
!♦ 2)e mfofte tanfl t$ot welbt btttnbtj 
C9«/l«cPwol flcruen ya cfetwnt/ 

tTwar Stefien matt/ 
<¥>n f «fen fan/ 

JbatHnxtnc fo nuffen wi IJ&tcn <m/ 
3T$o frnctcn ran Koninq C§#tan/ 
SDcm^oiffenCgiilldiftm 
2De na (Bob* rabt/ 
(BeUttec §a5t/ 
Dnb efflomen faUQliten* 

(Sobt off ttbt votftfiwt afficin / 
vnb im ^e&nt mfe fatten rein/ 
Jben wolbt (Bobt ni$t vodaten* 
y>ot fpntm enbf 
€vn t£n$el fenbt 
tT§o fynm trofl *n& 6aten# 

4« Dot &m C5«f*fc<*3 in cinttnafitf 
2>ca frcrcn Sincfd bottfdfcp bsadfc/ 
J)at Bcjctebiildt fd?oI& ftajgttu , 
©tit francf§eye^rot§/ 
(5d?ol& tvetr&n cjttbt/ $♦ tTetn 9ac(* tonStn fU SPf$*$l 
2)at $c 9en 9a<# t>oi octcn fad?/ 
2X>cn §c van gfc fdgolb fdfctfctu 

JDze 9acfe t#o t>5*/ 
£c»t §e fulueji bctct&tu 

tf. 3D<> na 9e ntg par* 9a<Q <mb*ac£/ 

2>e IRontmj t?o 9em Setter fp*ac£/ 

(Oin icybt f<Qal ffcf balb fcrc n ; 

2Decn& mpn/ 

EOcrt §dkn fort/ 

36t xcttt nid$t Unset witen* 

7. Y>t $cff t ffcfptafeit f>ne bi<#t/ 
©yn ge*t vnt> frn t$o (gabt 3erid?t/ 
TDnfr voi ftcf f>itbi#cn latest: 
<Oit atrtadjt 3*>t§/ 
Dae Hff imb biot§/ 
2>ca X)ctcn Q<E$tnattn* 

flDin tt'bt stamen fleuQlejffic roirtf 
2>at ic£ wn 6ir mot# fcgeifen* 
eo btbb tcf 9y / 
UQo frtbtn fy. 

<Bo£>t m5*e my £<Uifeft » 9* 4 

1 9* 2>eS8ftfgtrtttC 9<* etffiiac?/ a 

&e wfn& feet/ t>nb t$o em foiac?/ 2 

3<f bt&fr ytitt lene Jjcrc* 1 

•tfcutfitet mi (ltd?*/ g 

fcebb tcf \>eff\<Qt/ € 

tum&nec ytiro mermct*. 2 

io. 2>e Safttftcf fpmcf/ gctr^leite Jrowfc ] i< 

<5ifT«it§o fWfctt tm&tow/ - 2 

5»t gcbbcn wol qelettet* .tj 

Dtt §cfff{ 9oc# ny/ 2 

*X>o*tSmet my I * 1 

SDat ye nfifea'twcfittett* I X 

il ~Jbt ye 9o# em Vottc tibtf i< 

eo rafr tcP 9p mtt ^cm (?ic§/ T 

SPflt 9p tnm f^rten Rretu € 

'Van Stffferwelt/ * H 
&o bSfe tfcfleldt/ 

rr. ETttb f<#icft W n<* (Babs qebobt/ : il 

*X>o* afctt Written fm$u (5ofrt : t 

¥>nb \>nfen ©arte lew* € 

££>tt ^ttfcm tabt/ 3 

iOc fro vnb fptbf 2 

%?o{ *n& wiflkf revere* tf« $ V ir Qfyw tw&rbjtt alfo t*#er/ 
2>ae afffea efcbci t$o (Bated e§*/ 
Dn* t§om <temett*tt bcffen/ 
$Dtt titer plidtjtl 
«3e bcfn^r ntdjt/ 
JDat latg tcf 9y t^om leffett, 

i4«\3>armtt IftSntngltc? tfOdteflat/ 
JDcr eb&len fcSntqttineri ^ac/; 
iEtn (IStcl trnffeiflatigeiu 
2)en fe bereft/ 
TDo* Qtotem Icyt/ 

Kc Drrtoc9 3b^tt8 9e 6on<> frit/ 
*X>nb ©o*ot#sa 5^oit»eUn / 
&?nt wt^km Vatot .gvlegetu 
TOpfre Puce/ 
jfa grotem wee/. 

lift ©en ^tfdtfap vtib Sett Ifortijelcr/ ; 
frejft f>ne gnab uoimanet fecr/ 
Sc #dpen tmfe ta&n fdjolfcn* 
2>ea JUPe* Btft/ 

2Jn row *nfe fce'b/ W ty. ©em $off$tfxnb »nb Venttn f>n/ ~. 

®cauix fan flcdaiicfet ffn/ S 

Stbnbtlicf yn tflfat &nakn. 5 
T?n& fyne ffanbt/ 
It n affe jampt / 
tT§o jjuar na<#t ^gcbaben, 

tT^om Up ert ocf fytt fOaieJIat/ 

tT$o (Jn^enit I>eitf ret §at/ £ 

TOtff lefcr f<§on/ 2 

3tt frem T£$on / g 

u'tfto f rft> rtl frSttb irf fa£* batfynj *« 

vU <Dibbm m yn fern Uutnb fynj J 

JCat£ »n* 9en Kff bcgctuesu 

4* Ha biWtt wi mei#/ w 

2>en § ittoen (Beiftl ^ 

5* 5Pi gloueti an (Bo&t bar fcaaeiu q 

20* 2>o men nu f<t?oU> anfancff rt boen/ z 

2)** flKfft'fcnS* fl^KPen t$oit/ 9) 

J)ae n>oto em paiger Jiajeiw j> 

Dc Romwj fpiicfc/ av i *u V>t fyftt U$itt edfcfe ttwel/ 

JDat men vp & tnt veSCc 9ael/ 

TOnb btbt <5obt ton J> 

3n Seffcr nobt/ 

55ct§ ytt 9tn Vobtf 

3bcn sloucn t$o votmttcn* 

%%* Ibckomngfpi&fmitftifcTemmott 
Hi* balb n>ett fyn myn enfc jjttbt/ 
sz>tl mi tgo wan&rn .gltien* 

$ctb t>ow4r/ 
2Den tve<9 <tcn vafyf 
JDc war$ctt twb Vat Ifoen* 

2$ 2>C CgttfHtcfe ftet wart olfotfott/ 
(Bctvofta fyn mil (Balfe* *r>o*bt/ 
Sfccblm ap&be Sea t?«A«rt 
SDelcf $e mtt fittg/ 

deleft <*ar ttbt/ 

©yn lcfleit fro w& 

24- aifo $cfFe <5obt %<fo%e'l5cri 
*>e jtannen Wtttbt g&cntt fettf 
l)at $e ff not 0Sne gc^tierr^ 
2>tf Sl8ts(gen Pcirt/ 
Ktalarm fctn/ 

Qfc nwfcn cwt<5 (font* c£ Early European Books, Copyright© 20 1 2 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of The Royal Library, Copenhagen, 

LN bis 83 [35,-166 8°] (Retrofit waa fyn #a*t tm& frit/ 
5T>o*<8 (Baba wo*bt w§erKfcn/ 

Batf* tmfc fHfF/ 

3D* 2)obt ya f>n fla^p swlfcn* 1 

2m auenb *p me rat** 
Ha vtten! c&e 9it$ geft§a#/ 
£o t>offtt<9 woibt $ef<§iiutnl 
T>nb nigm bart#o/ 
(5obt wolb wis yo/ 3 
C &<tmpt lm )9en ftemmel &lt\tn* 

FINIS. 

2tn 9«n friintltftn ©ctifler. 

*3d ttu yematie w x$t an&tt$$tw voyU tW5ff «/ 
cM>er m Defulttt tir*k cicfcllJ ; mad? ptu fingrn/ 
tta oem tone tfafrlgenocn Utxty alfc J uwfv 
»ol x>n* t>t tfllfctt brrcfr/ £fT« * ^ctttirtrtc^ 
fiqt tin bogcs Jmf^ Uttxxt/ tta set melootc/ 
Vam &acvamttitt ti?om ©tetittbttrge. 

ftimfct/ Vntft anx>ctt 

^5jcb goUn &albom#ta&fftt* 
Early European Books, Copyright© 20 1 2 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of The Royal Library, Copenhagen, 

LN bis 83 [35,-166 8°]